Επανίδρυση ΠΜΣ

Ενόψει της μετεξέλιξης του ΤΕΙ ΑΜΘ σε Δι.Πα.Ε., αναμένεται η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Για το λόγο αυτό θα βγει ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ.

Ο Δ/ντής,
Αν. Καθ. Μ. Χανιάς

Μη πραγματοποίηση μαθημάτων 26 - 28/10/2018

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και λόγω της εθνικής επετείου δεν θα γίνουν τα μαθήματα 26 - 28/10/2018.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας