Κατάσταση υποψηφίων για συνέντευξη στις 06/03/2020

Κατάσταση υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα εισαγωγής στο ΠΜΣ "Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών" και καλούνται για συνέντευξη.

Αναλυτικά (pdf).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2019-2020

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ  προκηρύσσει δεκαπέντε (15) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών - Msc in Innovation in Technology and Engineering Management».

Αναλυτικά ή ανακοίνωση (pdf).

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας