Κατάσταση υποψήφιων που πληρούν τα τυπικά προσόντα εισαγωγής στο ΠΜΣ «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών»

Κατάσταση υποψήφιων που πληρούν τα τυπικά προσόντα εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. «Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών» που καλούνται για συνέντευξη (pdf).

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τι λένε οι φοιτητές μας