Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης εργασιών

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης εργασιών για τα μαθήματα του Β' εξαμήνου είναι η 30/09/2019.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Θέματα Διπλωματικων Εργασιών 2019 Τρίτη, 05 Νοέμβριος 2019
Επανίδρυση ΠΜΣ Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019

Τι λένε οι φοιτητές μας