Κατάσταση υποψηφίων για συνέντευξη στις 06/03/2020

Κατάσταση υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα εισαγωγής στο ΠΜΣ "Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών" και καλούνται για συνέντευξη.

Αναλυτικά (pdf).

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Πρόγραμμα μαθημάτων από 25/01 έως 29/01/2021 Κυριακή, 24 Ιανουάριος 2021
Πρόγραμμα μαθημάτων από 18/01 έως 22/01/2021 Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2021
Πρόγραμμα μαθημάτων από 14/12 έως 18/12/2020 Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος 2020

Τι λένε οι φοιτητές μας