Λουκάς Δουλάκας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι από το πιο δυνατά του ΤΕΙ ΑΜΘ και με πολύ καλές συνεργασίες. Σωστή δομή και δυνατό πρόγραμμα σπουδών. Καλοί καθηγητές με πολλές γνώσεις στο αντικείμενό τους. Γενικά ένα δυνατό ΠΜΣ που προσφέρει πολλά σε όποιον του δοθεί η ευκαιρία να το παρακολουθήσει! Τέλος, η συνεργασία του με το CERN (Ερευνητικό Κέντρο στη Γενεύη) μας έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες τόσο στην Καβάλα όσο και στη Γενεύη, όπου μας χορηγήθηκε και η αντίστοιχη πιστοποίηση.

Λένα Φιλιππούση, Φυσικός

Η επιστήμη και η τεχνολογία θεωρούνται η προέλευση της καινοτομίας, αφού αποτελούν πηγές προέλευσης γνώσης. Όμως, οι ιδέες δεν είναι εφαρμόσιμες, αν δεν βρεθεί το κατάλληλο επιχειρηματικό σχήμα που θα τις προωθήσει. Όλες αυτές οι διασυνδέσεις αποτυπώνονται στο λεγόμενο τρίγωνο της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία/επιχειρηματικότητα).

Το μεταπτυχιακό λοιπόν παρέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις, καθώς δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να συνδυάσουν την έρευνα με την επιχειρηματικότητα.

Τέλος, όλοι οι διδάσκοντες είναι άριστα καταρτισμένοι και εξαιρετικοί επιστήμονες, οι οποίοι καθοδηγούν και βοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση των προβλημάτων τους καθώς και στην υλοποίηση των ιδεών τους.

Λαμπρινή Θεολόγου, Δημόσιος Υπάλληλος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρακολούθησα στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με τίτλο «MSc Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα» αποτέλεσε τη συνέχιση των βασικών μου σπουδών στην προαγωγή της γνώσης, στην εξειδίκευση του αντικειμένου «Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα» και στην ανάπτυξη της έρευνας.

Με τη λήψη απόφασης του παραπάνω μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο αποτελεί ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών με καταρτισμένους καθηγητές, αποκτήθηκαν οι στοχευόμενες γνώσεις οι οποίες συνάδουν με τα γενικότερα προσωπικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά μου σχέδια.

Κωνσταντίνος Αγγέλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

  1. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μού προσέφερε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για παραμονή στο χώρο των επενδύσεων και παράλληλα διείσδυση σε νέους χώρους άντλησης επενδυτικών κεφαλαίων κάνοντας χρήση της "καινοτομίας" σε όλα τα επίπεδα.
  2. Αποτελεί ένα ανώτατου επιπέδου πρόγραμμα σπουδών, που συμβάλλει στη στοχευμένη απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων μέσω του τρίπτυχου: Καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα, άριστα καταρτισμένοι καθηγητές και ετερόκλητο μείγμα φοιτητών προερχομένων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και τομείς ενασχόλησης. Αποκτήθηκαν ουσιαστικές γνώσεις που προσέθεσαν σημαντικά επαγγελματικά εφόδια και οδήγησαν σε προηγμένη γνώση και καινοτόμες ιδέες, προς όφελος του χώρου των επιχειρήσεων στον οποίο δραστηριοποιούμαι, αφού τα σύγχρονα καινοτόμα διδακτικά εργαλεία πάνω στα οποία εκπαιδευτήκαμε να χρησιμοποιούμε από το άριστο διδακτικό προσωπικό της Πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και εξαιρετικής ποιότητας ανθρώπους βρίσκουν εφαρμογή στην επιχειρηματική καθημερινότητα σε όλα τα επίπεδα, από την ανεύρεση πελατών εως την εισαγωγή καινοτομιών στον παραγωγικό τομέα.

Ελισάβετ Παπαδοπούλου, Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων

Η ορθή επιλογή των υποψηφίων, το έμπειρο διδακτικό προσωπικό και οι υπεύθυνοι σχεδιασμού και οργάνωσης το καθιστούν ως ένα υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Η συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο CERN αναμφίλεκτα δημιουργεί και προσφέρει νέες ευκαιρίες.

Γεώργιος Πασχαλίδης, Οικονομολόγος

  1. Ανοίγει τον επαγγελματικό ορίζοντα, δίνοντας την ευκαιρία στους απόφοιτους να διευρύνουν το βιογραφικό τους και τις δεξιότητές τους.
  2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ιδιαιτέρως υψηλού επιπέδου, με διδάσκοντες από διάφορα επιστημονικά πεδία που παρέχουν γνώσεις αιχμής. Μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ πάνω σε καινοτόμες ιδέες με άτομα προερχόμενα από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και να αντιληφθώ την αξία της ποικιλότητας σε μία επιστημονική ομάδα, προκειμένου να παραχθεί ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μου άνοιξε παράθυρα γνώσης καινούργια, τα οποία μπόρεσα να αξιοποιήσω στην εργασία μου και να παρέχω στους πελάτες μου νέες εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματά τους.

Απόστολος Παυλίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που συνδυάζει την παροχή ουσιαστικών γνώσεων, σε πολλά επιστημονικά πεδία από καθηγητές που ο καθένας στο αντικείμενό του έχει να επιδείξει σημαντικό ακαδημαϊκό έργο, με ένα ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που επιτρέπει την παρακολούθησή του από ενδιαφερόμενους που έχουν καθημερινές αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δίνει τα κατάλληλα ερεθίσματα για να ασχοληθείς με την έρευνα και να πειραματιστείς με την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών σε πολλούς τομείς της παραγωγικής διαδικασίας.

Αναγνωρισμένο από επίσημους φορείς, με γραμματειακή υποστήριξη που είναι ιδανικά δίπλα σε κάθε ενδεχόμενη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο φοιτητής του ΠΜΣ.

Αλέξανδρος Μανούσος, Μηχανικός Αυτοματισμού

Ένα MSc που αλλάζει τον μέχρι τώρα τρόπο σκέψης και δημιουργεί άνοιγμα σε νέους ορίζοντες. Προσφέρει καινοτόμες ιδέες για την εξέλιξη σε επαγγελματικό επίπεδο και παρέχει γνώσεις για την ενσωμάτωση ενός μηχανικού στη νέα επιχειρηματική πραγματικότητα αλλά και περαιτέρω γνώσεις στον τομέα της μηχανικής. Άψογη συνεργασία με τη διεύθυνση, τους διδάσκοντες αλλά και το σύνολο των φοιτητών.

Μοναδικές εμπειρίες από επισκέψεις στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών CERN και στις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης (Βεργίνα). Συλλεκτικό t-shirt του MSc με μεγάλη συναισθηματική αξία. Ιδανικό τελείωμα της πορείας μας στο μεταπτυχιακό, με έξοδο στο τέλος της τελετής καθομολόγησης.

Ένα πολύ καλά οργανωμένο, δομημένο και πολυδιάστατο MSc, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των φοιτητών του.

Μαρία Παπαδοπούλου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Οι καταρτισμένοι καθηγητές, το έμπειρο διοικητικό προσωπικό και η ανομοιογένεια μεταξύ φοιτητών, συνετέλεσαν στο γεγονός της μεταλαμπάδευσης γνώσεων, της ομαλής ροής του προγράμματος, της άψογης συνεργασίας μεταξύ φοιτητών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού και τέλος, της ανάπτυξης του ομαδικού πνεύματος.

Ένα εκπαιδευτικό ταξίδι, γι' αυτούς που προσδοκούν την πολύπλευρη μαθησιακή εξέλιξη.

Τι λένε οι φοιτητές μας

 
 

Τελευταία νέα

Τι λένε οι φοιτητές μας